Referentie III

“Ontwerpen is een intuïtief proces. Door het stellen van vragen, het uitwisselen van ideeën en vooral door het luisteren naar het verhaal van de opdrachtgever ontstaat de basis voor het ontwerp.”